EENI - Business School

Dyplomu Biznes w Chinach / Analiza możliwości biznesowych

EENI - Szkoła Biznesu

Cele dyplomu Biznes w Chinach.

Video - EENI Szkoła Biznesu

YouTube

dyplomu Biznes w Chinach

- Ogólna wizja największego rynku na świecie.
- Analiza możliwości biznesowych
- Nauka kultury i jej wpływ na biznes
- Zapoznanie charakterystyki rynku, szczególnie z punktu widzenia marketingu (np. Dystrybucja)
- Analiza strategii firm zachodnich w Chinach
- Analiza wpływu wolnego handlu Chin

Kurs przeznaczony dla wszystkich którzy chcą się specjalizować we wszystkich aspektach działalności w Chinach.

Dlaczego ten kurs jest Interesujący ?.
Ponieważ Chiny są największym na świecie rynkiem z ponad 1.300 ml potencjalnych konsumentów.

W stosunku do PIB jest drugą co do wielkości gospodarką mając przesiedleńców z takich potęg gospodarczych jak Japonia, Kanada, Brazylia.

Z drugiej strony, rząd chiński uważa umowę o wolnym handlu jako nową platformę na dalsze otwarcie i przyśpieszenie nowych reform wewnętrznych. Chile, Peru i Kostaryka mają umowę o wolnym handlu z Chinami i relacje z Unią Europejską są coraz lepsze.

Dlatego też omawiane są stosunki gospodarcze między Brazylią i Chinami zaczynając robić interesy w Chinach. Musimy wiedzieć że istnieją różnice kulturowe i socjologiczne (wpływ komunizmu, obyczaje, kultura starożytna, język), dlatego też będziemy analizować działalność kilku firm chińskich, co pozwoli nam lepiej zrozumieć działanie przedsiębiorstwa, oraz zarządzanie dużymi korporacjami.

Szczególną rolę odgrywa Honkong ze względu na swoje położenie geograficzne oraz silnej pozycji ekonomicznej w centrum Azji.

Download the syllabus of the course (PDF)

Request for Course Information

Angielski China Hiszpański China Francuski Chine 

  1. Master in International Business (MIB)
  2. Doctorate in International Business specialisation Asia (e-learning)

Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu
Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu (U-EENI Uniwersytet Wizja)

Szkolnictwo wyższe dla wszystkich w przystępnych cenach

Hiszpania: Jesteśmy historią, kulturą, Hiszpanią, technologią, biznesem, demokracją, edukacją


Vídeos(c) EENI- Business School