Kurs Biznesu - Prowadzenie działalności gospodarczej w...

EENI - Szkoła Biznesu

Kurs Biznesu - Prowadzenie działalności gospodarczej w...

Video - EENI Szkoła Biznesu Audrey M. Bleich - Trener i EENI profesor..

Szkolenia krótko terminowe, które mają na celu przegląd gospodarki, rynków regionalnych

Cele:
- Nauka prowadzenia działalności gospodarczej w regionie objętym badaniem
Zrozumienie znaczenia wolnego rynku
- Analiza INWE sytuacji zagranicznych
Wszystkie wymienione zagadnienia mają na celu zgłebienie wiedzy, dla tych którzy pragną specjalizować się we wszystkich aspektach biznesu również w w takich regionach jak Ameryka Południowa, Chiny, Indie i Bliski Wschód.
Nie są wymagane wcześniejsze kwalifikacje z tej dziedziny. Niemniej jednak wskazana jest podstawowa wiedza z zakresu handlu zagranicznego.
Każdy kurs ma swój system oceny realizacji zadań. W zależności od indywidualnych potrzeb student może osiągnąć odpowiedni dyplom (poziom).

YouTube

Vídeo En Foreign Trade Courses Fr Cours commerce international - 国际贸易课程

Cursos Negócios com .. (Pt)U-EENI University